Tijdens mijn master Staats- en bestuursrecht ben ik stage gaan lopen bij de omgevingsdienst. Voor mij een mooie manier om te ontdekken of ik het Omgevingsrecht écht zo leuk vond als ik dacht. Dat beviel zo goed dat ik na het behalen van mijn master hier ben begonnen als Jurist en Projectsecretaris Omgevingswet.

“Aan de hand van de wet Bibob toets ik of omgevingsvergunningen misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden.”

Die afwisseling in functies maakt mijn werk super divers. Zo help ik bijvoorbeeld met het organiseren van interne opleidingen met het oog op de nieuwe Omgevingswet, ben ik betrokken bij de behandeling van Wob-verzoeken en geef ik juridisch advies met betrekking tot de Wet Bibob.

Grote verantwoordelijkheid

Aan de hand van de wet Bibob toets ik of omgevingsvergunningen misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden. Vergunningaanvragen boven een bepaalde financiële drempel en binnen speciale branches zoals gok- en speelhallen bijvoorbeeld, komen nu al bij mij terecht. Zo’n aanvraag bekijk ik echt van alle kanten. Wat is de financiële aannemelijkheid van de aanvraag? Hoe staat het met de integriteit van de aanvrager? Is er sprake van een strafblad? Zijn er problemen met de Belastingdienst? Je krijgt hier als starter dus meteen grote verantwoordelijkheden.

Complexe belangen

Als we een Wob-verzoek binnen krijgen, moet ik dat als jurist afstemmen met alle betrokken partijen. Dat zijn andere overheden zoals gemeenten of provincie, maar bijvoorbeeld ook vaak de ondernemer of het bedrijf waar het Wob-verzoek betrekking op heeft, omdat die altijd de gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen. Het brede speelveld van belangen maakt werken bij de OD NZKG boeiend. En bij de behandeling van complexe zaken is er altijd ruimte om te sparren over de juridische en praktische kanten van een dergelijke zaak.

Vrijheid en zelfontwikkeling

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet val ik hier natuurlijk met de neus in de boter. We zijn allemaal benieuwd hoe de wet in de praktijk gaat werken en hoe de doelen te realiseren zijn. Ons werk als omgevingsdienst heeft daarbij zichtbare impact op de fysieke leefomgeving. Ik zie voor mezelf de uitdaging om specialist te worden op dat gebied. Om deze en andere doelen te realiseren krijg ik voldoende kansen om mijzelf op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Zo krijg ik de ruimte om me te verdiepen in onderwerpen waar mijn interesse ligt en hiervoor opleidingen te volgen. De OD NZKG is dus de ideale omgeving om te beginnen met mijn professionele loopbaan.

Stem