Ik zit nu zo’n tien jaar in het bodemwereldje en ik ben er nog lang niet op uitgekeken. Daarvoor kom je in het Noordzeekanaalgebied te veel interessante situaties tegen. In het kort komt het erop neer dat ik als toezichthouder Bodem controleer of er bij grondwerken, in een geval van ernstige bodemverontreiniging, wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Mijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar het centrum van Amsterdam. Wat je moet weten is dat veel gebieden in de stad ooit zijn opgehoogd. De oude bodemlaag is vroeger behoorlijk verontreinigd, onder meer door bedrijvigheid van leerlooiers, glaszetters, chemische wasserettes, verffabrieken. De oudstedelijke ophooglaag is verdacht als het gaat om bodemverontreinigingen. Dat betekent dat zodra je daar een schep in de grond zet, er al sprake kan zijn van een bodemsanerende handeling.

Graven in de binnenstad

In de binnenstad worden bij veel woningen kelders en souterrains gebouwd. Daar komt dus heel wat bij kijken. Een verkennend bodemonderzoek, een BUS-melding en soms een saneringsplan. Vijf dagen voordat men begint met de bodemsanering moet de uitvoerder een startmelding indienen en die komt bij ons als toezichthouder terecht.

“De grote uitdaging van dit werk vind ik toch wel het zoeken en vinden van illegale bodemsaneringen.”

Diverse controles

Ik controleer of de aannemers graven waar ze moeten graven. Maar ook of degene die aan het werk is ook degene is die zich daarvoor heeft aangemeld. Je moet namelijk erkend en gecertificeerd zijn als aannemer om dat werk uit te voeren. We bekijken dan meteen of de bodem wordt afgevoerd zoals opgegeven. Bij groot stedelijke projecten is ook vaak een bouwinspecteur van de Omgevingsdienst betrokken.

Grote bouwprojecten

De grote uitdaging van dit werk vind ik toch wel het zoeken en vinden van illegale bodemsaneringen. Plus natuurlijk al die grote bouwwerken waar je bij betrokken wordt. Zoals de Gaasperdammertunnel en de Zuidas. Daar is het elke keer weer spannend wat aannemers allemaal gaan tegenkomen in de bodem en hoe ze het gaan oplossen. Uiteindelijk draait mijn werk om het beschermen van het milieu en de veiligheid van de mensen op en nabij het werk.

Werk naar eigen inzicht indelen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een fijne werkgever. We mogen ons werk naar eigen inzicht indelen. De ene dag voer ik controles uit, ga ik buiten surveilleren, de andere dag doe ik op kantoor m’n administratie. Het kan ook zo zijn dat je wordt opgebeld en dat ergens een calamiteit plaatsvindt en jouw aanwezigheid gewenst is. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om thuis te werken. Als je je openstelt voor mensen en nieuwe kennis dan is het hier echt geweldig.

Stem