Als Vergunningverlener toets ik vergunningaanvragen van Brzo-bedrijven. Dat zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en die alleen al daarom een grote impact hebben op hun omgeving. Als zo’n bedrijf iets nieuws wil gaan doen of iets wil veranderen aan het productieproces, dan hebben ze daar – meestal – een vergunning voor nodig. Ik bekijk of ze bij hun aanvraag aan alle wettelijke kaders voldoen.

“Als bioloog kijk ik met bovengemiddelde belangstelling naar hoe we omgaan met de wereld om ons heen.”

Omdat er zoveel verschillende bedrijven in de regio Noordzeekanaalgebied actief zijn is dat ontzettend interessant. De ene dag ga ik op bezoek bij een bedrijf voor overleg, de andere dag zit ik achter de pc om zaken met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo, uit te zoeken. Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. Wat alle aanvragen gemeen hebben is dat er al in een vroeg stadium nagedacht moet worden over de toekomst.

Ga maar leren

Ik ben afgestudeerd in Biologie en had in het begin geen idee wat er allemaal bij vergunningverlening komt kijken. Toen ik bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werd aangenomen gaven ze mij dan ook de boodschap mee: ‘Ga maar leren en kijk goed waar je interesses liggen’. Dat is natuurlijk te gek. Inmiddels heb ik de cursus Basis Vergunningverlening gedaan en binnenkort start ik alweer met de volgende opleiding.

Met een andere blik

Aan mijn Master Biologie heb ik niet direct iets, maar ik merk wel dat ik oog heb voor dingen waar anderen niet naar kijken. Neem bijvoorbeeld tankputten; dat zijn verharde bakken waar olieterminals in staan zodat de grond daar chemisch niet vervuild kan worden. Dat is op zich goed, maar niet per se gunstig voor het bodemleven. Tegelijkertijd zien we de overheid particulieren stimuleren om hun betegelde achtertuintjes te vergroenen vanwege de klimaatverandering. Dat soort zaken vallen mij meteen op. Als bioloog kijk ik met bovengemiddelde belangstelling naar hoe we omgaan met de wereld om ons heen. Met die nieuwsgierige blik kan ik me hier bij de OD NZKG volop verder ontwikkelen.

Stem