Onze medewerkers nemen je mee in hun verhalen uit de praktijk. Wat was hun rol bij deze werkprojecten en welke uitdagingen kwamen zij tegen?

Vergunningenloket Zeesluis IJmuiden

Bijna de helft van zijn leven was Arjan van der Ree, projectleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), betrokken bij de …

Geluid en duurzaamheid bij evenementen

Over twee jaar moet je op een Amsterdams festival geen aggregaat meer kunnen horen. Die regel is geen klein detail …

Taskforce Handhaving: BOA en inspecteur

De Taskforce Handhaving van de OD NZKG ondersteunt de inspecteurs uit alle werkvelden (bodem, bouw en milieu) bij complexe en/of …

Toezicht op risicovolle bedrijven verbeteren

Geen bedrijf is hetzelfde, een werkdag van een Brzo-inspecteur dus ook zelden. Stuart Gunput inspecteert bedrijven waarbij een verhoogd risico …

Transformatie van bedrijventerreinen

Ze werkt in het snel kloppende hart van de huidige grootstedelijke dynamiek; aan de transformatie van bedrijventerreinen, verduurzaming van woningbouw …

Informatie en processen beter digitaliseren

Binnen twee jaar na oprichting kreeg de Omgevingsdienst NZKG een overheidsprijs voor zijn daadkracht in digitalisering van informatie en processen. …

Stem