Het Noordzeekanaalgebied is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam: dichtbevolkt en bedrijvig, en ook vol met groen en water. Een omgeving vol tegenstellingen en soms ook tegengestelde belangen, van burgers, ondernemers, overheden. Die willen hier wonen, werken, spelen, recreëren, groeien, bouwen, investeren.

“Als omgevingsdienst staan we midden in de metropoolregio Amsterdam. Wij dragen bij aan een duurzame en veilige ontwikkeling van dit gebied door alle belangen goed af te wegen en het gebied van alle kanten te bekijken.”

Waarom de Omgevingsdienst

Zeg Noordzeekanaalgebied en je zegt dynamiek. Dit is een omgeving waar niemand stilstaat. Bedrijven niet. Burgers niet. En overheden ook niet. We willen allemaal verder. Groeien. Wonen. Spelen. Recreëren. Bouwen. Investeren. Maar de ruimte in dit drukbevolkte gebied is schaars. En de milieu- en mobiliteitsdruk hoog.

Lees verderover Waarom de Omgevingsdienst

Werkvelden Bodem, Bouw, Milieu

Ons ‘dagelijks werk’ bestaat eruit dat wij vergunningen verlenen en erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu (het grootste werkveld van de OD NZKG), bodem en bouw. We adviseren over ruimtelijke en planologische processen, over de transitie naar een duurzame samenleving en over beleidsvraagstukken.

Lees verderover Werkvelden Bodem, Bouw, Milieu
Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem