Vergunningenloket Zeesluis IJmuiden

Bijna de helft van zijn leven was Arjan van der Ree, projectleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), betrokken bij de …

Geluid en duurzaamheid bij evenementen

Over twee jaar moet je op een Amsterdams festival geen aggregaat meer kunnen horen. Die regel is geen klein detail …

Taskforce Handhaving: BOA en inspecteur

De Taskforce Handhaving van de OD NZKG ondersteunt de inspecteurs uit alle werkvelden (bodem, bouw en milieu) bij complexe en/of …

Toezicht op risicovolle bedrijven verbeteren

Geen bedrijf is hetzelfde, een werkdag van een Brzo-inspecteur dus ook zelden. Stuart Gunput inspecteert bedrijven waarbij een verhoogd risico …

Transformatie van bedrijventerreinen

Ze werkt in het snel kloppende hart van de huidige grootstedelijke dynamiek; aan de transformatie van bedrijventerreinen, verduurzaming van woningbouw …

Informatie en processen beter digitaliseren

Binnen twee jaar na oprichting kreeg de Omgevingsdienst NZKG een overheidsprijs voor zijn daadkracht in digitalisering van informatie en processen. …