Wanneer je je verdiept in de bodem in Nederland, dan ontdek je al snel dat er op veel plaatsen vervuilde grond aanwezig is (geweest). Om nieuwe verontreinigingen te voorkomen en bestaande verontreinigingen te beheersen of te saneren, heeft de overheid regels opgesteld. Deze vind je onder andere in de Wet Bodembescherming (Wbb). Aan de hand van deze regels bekijken wij bij de Omgevingsdienst bouw- en bodemplannen in het Noordzeekanaalgebied van alle kanten.

Een tunnel aanleggen, een bedrijventerrein renoveren, een souterrain bouwen onder een bestaande woning; in het Noordzeekanaalgebied kan het alleen wanneer wij er als Omgevingdienst een vergunning voor hebben verleend. En ook daarna blijven we betrokken. We zien er ook op toe dat er veilig gewerkt wordt, dat eventueel vervuilde grond (of grondwater) goed wordt afgevoerd en dat het werk wordt uitgevoerd door partijen die daartoe gerechtigd zijn.

Zo zorgen we ervoor dat plannen in de regio op een duurzame manier van de grond komen. Help jij mee?

Stem