Overal waar wordt gebouwd in Nederland moet worden voldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Maar in het Noordzeekanaalgebied brengt bouwen vaak extra uitdagingen met zich mee. Want in dit drukbevolkte gebied is de ruimte schaars en de milieu- en mobiliteitsdruk hoog.

Daarom verlenen wij als Omgevingsdienst niet alleen bouwvergunningen. We denken ook mee over ruimtelijke en planologische processen. Over de woningbouwopgave in onze regio, duurzaam bouwen en circulaire economie. Daarnaast zijn wij betrokken bij grote, infrastructurele projecten zoals verkeersaders, tunnels, bruggen en kades. Wij bewaken de constructieve veiligheid en brandveiligheid en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Kortom, als bouwprofessional krijg je bij ons te maken met de meest ambitieuze en complexe bouwplannen.

Stem