We zijn het er allemaal over eens: het milieu verdient de grootst mogelijke bescherming. In Nederland hebben we daarom onder andere de Wet Milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat bedrijven milieuregels moeten naleven of een omgevingsvergunning nodig hebben voor bepaalde activiteiten.

Bij de Omgevingsdienst buigen wij ons dagelijks over aanvragen en activiteiten van bedrijven die een impact kunnen hebben op het milieu. Aan de hand van de wet, netwerkanalyses en geografische analyses bewaken we de bodem-, de lucht- en de waterkwaliteit in de regio en zien we erop toe dat bedrijven zich aan de regels houden. Zo beschermen wij de leefomgeving van de ruim 1.3 miljoen inwoners in het Noordzeekanaalgebied. Zie jij de uitdaging?

Stem