Voor acht gemeenten en drie provincies voeren wij wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Dit vereist regelmatige afstemming over bodem-, bouw- en milieuzaken met de bestuurders. Ook wordt overlegd over bredere onderwerpen, zoals gebiedsontwikkeling en -beleid, over samenwerking tussen ketenpartners of over aandachtdossiers. Het team Accountmanagement, is verantwoordelijk voor dit relatiebeheer en relatiemanagement.

Het team van ongeveer 15 collega’s bestaat uit accountmanagers per gebied, een adviseur VTH-beleid, en een programmateam Omgevingswet. Daarnaast zorgen de adviseur en ondersteuner Bestuurszaken voor planningen, voorbereidingen en overleggen met bestuurders. Ook informeren ze de directie over actuele zaken en organiseren ze de beantwoording van Raads- en Statenvragen.

Stem