Het team Expertise Milieu en Duurzaamheid is opgedeeld in team A en B. In het team werken 53 enthousiaste milieu- en bouwadviseurs met een brede basis en gespecialiseerde kennis op het gebied van lucht, geur, geluid, externe veiligheid, bouw, water, natuur, duurzaamheid en energiebesparing, afval, grondstoffen(stromen) en circulariteit.

De adviseurs werken nauw samen met vergunningverleners, toezichthouders, juristen van de OD. We beschikken over een relevant extern kennisnetwerk om ervoor te zorgen dat de eindproducten van de OD NZKG aan de hoogst professionele standaard voldoen.

Wat doen de milieuadviseurs?

We geven desgevraagd advies aan de gemeenten en provincies voor wie wij taken uitvoeren over zeer uiteenlopende milieuthema’s. Ook begeleiden we onderzoeksvragen van externe adviesbureaus. En verder:

  • ondersteunen we bij ontwikkelingen in regelgeving en beleid (programma-, project- gebieds- en kavelniveau, of thematisch). Hierbij zetten we naast onze gespecialiseerde kennis , onze kennis van de VTH uitvoeringspraktijk en de uitvoeringspraktijk van bedrijven in;
  • dragen we bij aan kennisdeling en ontwikkeling op milieuthema’s in interne en externe kennisnetwerken of samenwerkingsverbanden (Europees, landelijk, regionaal, lokaal of op organisatieniveau) o.a. door het geven van voorlichting aan doelgroepen of deelname aan workshops;
  • geven we richtinggevende adviezen over het aansluiten van VTH-uitvoeringsbeleid op de beleidsdoelstellingen en opgaves van gemeenten en provincies en monitoren en evalueren we dat beleid.

Wat doen de bouwadviseurs?

Drie collega’s houden zich bezig met de advisering en projectleiding op het gebied van bouwregelgeving, bouwlawaai en bouwveiligheid. Naast deze taken houden de adviseurs zich bezig met:

  • de implementatie van de Omgevingswet voor welstand, monumenten en Omgevingsplannen;
  • advisering op de woningkwaliteit in Amsterdam;
  • deelnemen aan de gelijkwaardigheidscommissie voor bodem en bouw.


Stem