Dit relatief jonge team startte als programmateam bij het werkveld Bodem in 2019. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardig team met 6 informatieanalisten, van trainee tot senior. Hun toegevoegde waarde is het verzamelen en analyseren van data zodat deze kan worden omgezet naar informatie waar collega’s wat mee kunnen. De teamleden beschikken ieder over hele eigen competenties en vullen elkaar daarmee goed aan. Ze fungeren als een soort informatiemakelaar en komen tegemoet aan vragen om informatie uit de hele organisatie.

Patronen in data ontdekken

Bij de Omgevingsdienst beschikken we over bergen interessante data. De analisten kijken of er patronen zijn in data en maken de vertaalslag van nieuwe technieken naar concrete toepassingen. Een kaart met locaties van geuroverlast bijvoorbeeld, om te kijken waar woningbouw mogelijk is. Of een dashboard waarin een toezichthouder kan zien welk bedrijf veel of juist weinig overtredingen begaat. Apetrots zijn ze op de publieksprijs Handhaving & Toezicht die ze wonnen voor de tool om de efficiëntie van WKO-systemen (warmte-/koudeopslag) inzichtelijk te maken,

Stem