De bodem is het fundament onder onze leefomgeving. Jaarlijks geven wij, het team Regulering Bodem, zo’n 3.000 keer advies over de bodem aan de gemeenten, stadsdelen en provincies in ons werkgebied, gevraagd maar soms ook ongevraagd. Ook beantwoorden we bodemvragen van inwoners, makelaars, ontwikkelaars, adviesbureaus en bedrijven. In het team Bodem werken circa 25 adviseurs: een gezonde mix van jonge en ervaren collega’s, met een breed werkveld en ieder zijn/haar eigen expertise.

Bodemvragen bekijken we van alle kanten

Bij elk project waar de schop de grond in gaat, heb je met bodem te maken. Of het nu gaat over de bouw van een enkele woning of een hele nieuwbouwwijk, de aanleg van een zeesluis of een landingsbaan, het verhogen van een dijk of het verdiepen van een souterrain, de bouw van een tunnel, het loodgehalte in het park of de achtertuin, de aanleg van een riolering of vervanging van een kabel. Wij bekijken de vraagstukken over bodemkwaliteit en -beheer van alle kanten. Ook bij grote maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaataanpassing en woningbouw is onze kennis van de bodem van belang.

Wat doen wij dan zoal? We toetsen vergunningaanvragen en bijbehorende bodemonderzoeken aan de wet- en regelgeving en aan lokaal bodembeleid. We beoordelen saneringsplannen  en beschikken uitgevoerde saneringen. We adviseren over de ontwikkeling van lokaal bodembeleid en waar we knelpunten signaleren maken we, met andere teams binnen de Omgevingsdienst, nieuw of aangepast beleid.

Bodemkwaliteit inzichtelijk op kaart

In het bodeminformatiesysteem Nazca zijn duizenden bodemonderzoeken opgeslagen en hier voegen wij dagelijks nieuwe informatie aan toe. Door het digitaliseren en verder verfijnen van deze geo-informatie kunnen we bijvoorbeeld bodemkwaliteitskaarten maken. Zo wordt de bodemkwaliteit voor iedereen inzichtelijk.

Bodem is overal en heeft een grote impact op het behoud en de verbetering van onze leefomgeving. Iedereen heeft er dus mee te maken. Wij brengen onze kennis graag over! Waar komen we jou tegen?

Stem