Het team Regulering Bouw bestaat uit zo’n 30 enthousiaste collega’s. Deze collega’s zijn deskundig op het terrein van Bouw, waaronder BRIKS. Zij behandelen vergunningaanvragen, ook voor de meest risicovolle (Brzo/RIE-4) bedrijven. Daarnaast werkt het team Bouw aan interessante grootschalige bouwprojecten zoals de Amsterdamse Zuidas, grote ontwikkelingsprojecten in Haarlemmermeer en Schiphol en grote infrastructurele projecten zoals de Markermeerdijken.

Het team behandelt aanvragen voor WABO- en andere bouwgerelateerde vergunningen. Ze toetsen deze aanvragen aan de WABO en bestemmingsplannen en adviseren over bouwtechnische en planologische zaken. Ool leveren ze, samen met collega’s, een bijdrage aan vernieuwingen in ons werkveld bouw. Afhankelijk van hun kennis en ervaring ligt hierbij de nadruk op planologie, welstand en monumenten enerzijds of bouwtechniek anderzijds. Ze volgen ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het team Regulering Bouw staat niet stil. Ieder krijgt veel ruimte om initiatieven te ontplooien en eigen verantwoordelijkheid te nemen, zowel op de inhoud van ons werk als op het organiseren van nieuwe projecten. Zo is het team bezig met de kwaliteitsverbeteringen van onze producten en systemen. Ook staat verdere professionalisering van samenwerking met adviseurs zoals brandweer, welstandscommissie en constructieve experts op de agenda.

Stem