Een belangrijk onderdeel van een bouwwerk is de constructie. De kwaliteit van de constructie bepaalt of het gebouw voldoende sterk en stabiel blijft, ook bij intensief gebruik en/of een calamiteit. Het team T&H Constructieve Veiligheid bestaat uit meer dan 30 ervaren constructeurs, waarvan een deel zzp’er is met een eigen Constructiebureau. Dit team bewaakt de constructieve veiligheid van bouwprojecten van de gemeenten en provincie waarvoor wij werken aan de hand van het Bouwbesluit 2012 (met de bijkomende normen zoals de Eurocode en NEN-normen).

Wat houdt ons werk in?

Wij beoordelen op hoofdlijnen de constructieve stukken die een vergunning-aanvrager heeft aangeleverd en overleggen met de vergunningverlener. Nadat de vergunning is verleend beoordelen wij de stukken ten behoeve van de uitvoeringsfase, de zogenaamde deel-goedkeuringen. Daarnaast adviseren wij onze collega’s na hun toezicht op de uitvoering op hun bevindingen. Indien nodig brengen we soms zelf een bezoek aan de bouwplaats, vooral bij grotere werken.

Kennis uitwisselen

De constructeurs wisselen hun ervaringen uit op de werkvloer en tijdens kennisoverleg-bijeenkomsten om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van het kennis-en expertisecentrum van de OD NZKG. Op basis van onze kennis en ervaring en met behulp van systeemtoezicht doen wij aan risicogestuurd toetsen om onze tijd zo efficiënt en verantwoord mogelijk in te zetten. Alleen alle sommetjes controleren is immers niet zinvol. Een greep uit diverse grotere interdisciplinaire projecten met veel overleg zijn: risicovolle Brzo bedrijven in het Havengebied zoals tankopslag, tunnelveiligheid en constructie (Gaasperdammertunnel, Spaarndammertunel, Zuidasdok), zeesluis IJmuiden, luchthaven Schiphol, Tata Steel, kunstwerken in diverse gemeentelijke en provinciale wegen en rijkswegen.

Specialistische kennis

Bij grote vergunningaanvragen raden wij de aanvrager aan met ons een vooroverleg te voeren: daarin adviseren wij hem/haar vanuit onze verschillende specialismen en nodigen hierbij ook andere relevante ketenpartners uit, Zodat de vergunningaanvraag efficiënt wordt opgesteld en het vergunningenproces zo soepel mogelijk verloopt. Extra aandacht schenken wij hierbij aan bijvoorbeeld bestemmingsplan, brandwerendheid, impact op omgeving (trillingen/lawaai/grondwater/verankering damwand), logistiek van de aannemer (tijdelijk afzetten wegen), geluid, geur, windhinder, et cetera.

Projecten

Verder zijn wij betrokken bij verschillende projecten, zoals bij de huidige problematiek van bestaande breedplaatvloeren, het beoordelen van de aanpak van oudere galerijvloeren in flatgebouwen, vervangen/verstevigen van bestaande bruggen en kades in Amsterdam, casco funderingsonderzoeken en splitsingsverzoeken. Ook geven we advies over constructieve veiligheid bij tijdelijke bouwwerken voor evenementen zoals Koningsdag, Sail Amsterdam en diverse dance events.

Stem