De gemeenten in het Noordzeekanaalgebied waarvoor wij vth-taken uitvoeren en de provincie Noord-Holland hebben grote ambities om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. Wij houden toezicht op de implementatie van energiebesparing bij de bedrijven, geven advies en handhaven waar nodig. Voorheen waren deze taken verspreid over enkele teams, nu voegen we alle kennis en vaardigheden samen in een nieuw team Energiebesparing.

Een nog aan te stellen kwartiermaker gaat dit team, van circa 15-25 toezichthouders en inspecteurs, verder inrichten en vormgeven. Daarna start de kwartiermaker als teammanager van dit team. De werkzaamheden van het team bestaan uit het uitvoeren van controles bij bedrijven op het gebied van energiebesparing en controles op het toepassen van energiebesparende maatregelen bij bouwwerken.

Stem