De betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving en de wens daarop invloed uit te oefenen neemt toe. We krijgen steeds vaker vragen van bewoners(groepen) en meldingen van overlast die ze ervaren door omliggende bedrijven. Om zo goed mogelijk met iedereen in verbinding blijven, richten we een nieuw team Informatie en Meldingen in. .

Een nog aan te stellen kwartiermaker gaat dit team, van circa 15 tot 20 frontoffice medewerkers en inspecteurs, verder inrichten en vormgeven. Daarna start de kwartiermaker als teammanager van dit team.

Het team Informatie en Meldingen is het centrale punt waar meldingen en vragen binnenkomen bij de OD NZKG, het gezicht van de organisatie. De inspecteurs in het team doen onderzoek naar de oorzaak van overlastmeldingen en meldingen van ongewone voorvallen bij bedrijven in het gehele werkgebied. Ze werken ‘van buiten naar binnen’ en stemmen nauw af met de melder, de (mogelijke) veroorzaker, de consignatiedienst en andere ketenpartners.

Stem