In het team T&H Milieu en Industrie werken zo’n 22 toezichthouders en inspecteurs. Door het uitvoeren van toezicht en de inzet van handhaving bevorderen zij dat de grote industriële bedrijven in de regio de wet- en regelgeving naleven. Hierbij werken zij nauw samen met collega’s binnen de Omgevingsdienst, zoals vergunningverleners, milieuadviseurs en de betrokken jurist. Maar ook met onze externe handhavingspartners. Het opvolgen van zogenoemde meldingen ongewone voorvallen door bedrijven en van meldingen van overlast door omwonenden is eveneens een belangrijk onderdeel van het werk.

De OD NZKG is één van de grootste Omgevingsdiensten in Nederland die de meest risicovolle (Brzo) bedrijven in haar portefeuille heeft. Denk aan bedrijven als Schiphol, Tata Steel, Biomassacentrale in Diemen of projecten als Zeesluis IJmuiden. Bij dit team is dan ook ook het programmateam Tata Steel ondergebracht. Een deel van ons werk richt zich op het ontwikkelen van landelijke systematieken zodat de zes Brzo-omgevingsdiensten waar mogelijk op een eenduidige manier te werk gaan.

Stem