Het team T&H Milieu en Leefomgeving is opgedeeld in drie teams (A, B en C) met ieder ruim 20 inspecteurs en een coördinator. De inspecteurs voeren toezicht en handhaving uit bij zo’n 18.000 bedrijven (geen Brzo bedrijven) in de regio. Denk aan garagebedrijven en drukkerijen, maar ook grote afvalverwerkers en agrarische bedrijven.

De inspecteurs richten zich bij de bedrijven op milieu- en veiligheidsvoorschriften. De aanpak hierbij is branche-, risico- en informatiegestuurd. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn energiebesparing, opslag van chemicaliën en geluidmetingen naar aanleiding van overlastmeldingen.

Dit team beheert ook de Consignatiedienst (24/7 bereikbaar bij calamiteiten op het gebied van milieu en bouw) en zorgt voor afstemming met Veiligheidsregio’s en handelt meldingen van overlast vanuit de omgeving af. Verder zijn de inspecteurs betrokken bij toezicht op afsteken van vuurwerk bij evenementen, doen ze geluidmetingen bij een aantal grote evenementen, en verzamelen en bemonsteren ze afvalwater (ook voor andere teams zoals Brzo).

Stem