Het Noordzeekanaalgebied kent een toenemende industriële activiteit, mobiliteit en forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die een stevige impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. De komende jaren neemt dat alleen maar toe. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Ons ‘dagelijks werk’ bestaat eruit dat wij vergunningen verlenen en erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu (het grootste werkveld van de OD NZKG), bodem en bouw. We denken bovendien graag mee over ruimtelijke en planologische processen, over de transitie naar een duurzame samenleving en we adviseren onze opdrachtgevers over beleidsvraagstukken.

Bodem

Bekijk de bodem van alle kanten

Om nieuwe verontreinigingen te voorkomen en bestaande verontreinigingen te beheersen of te saneren, heeft de overheid regels opgesteld.

Lees verderover Bodem

Bouw

Bekijk de bouw van alle kanten

Overal waar wordt gebouwd in Nederland moet worden voldaan en wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid.

Lees verderover Bouw

Milieu

Bekijk het milieu van alle kanten

We zijn het er allemaal over eens: het milieu verdient de grootst mogelijke bescherming. In Nederland hebben we daarom onder andere de Wet Milieubeheer.

Lees verderover Milieu
Stem