Ze werkt in het snel kloppende hart van de huidige grootstedelijke dynamiek; aan de transformatie van bedrijventerreinen, verduurzaming van woningbouw en energiebesparing bij bedrijven. Milieuadviseur Marlies Lambregts voelt zich als een vis in het water in een team vol vakspecialisten.

In de Metropoolregio Amsterdam willen gemeenten en provincie Noord-Holland tot 2025 zo’n 15.000 woningen per jaar bouwen. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk; door verdichting en door transformatie en herstructurering van kantoren en bedrijventerreinen. “Gemeenten willen bijvoorbeeld op centraal gelegen bedrijventerreinen ook woningbouw mogelijk maken”, zegt Marlies Lambregts. “Die zogenoemde verkleuring naar wonen kan niet zomaar, want bedrijven hebben ook rechten.” De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied doet onderzoek naar de mogelijkheden. “Samen met onze mensen op straat, zoals de vergunningverleners, bekijk ik die transformatie vanuit een driehoek: de rechten van bedrijven, de gezondheid van de toekomstige bewoners en de woningbouwopgave.”

Gasloos wordt normaal

“De ontwikkelingen rond energie en grondstoffen zijn onomkeerbaar. Onder behoorlijke tijdsdruk moeten we daar met zijn allen iets aan doen. Ik vind dat zeer uitdagend.”

Nieuwe woningbouwprojecten hebben te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Marlies Lambregts houdt zich ook bezig met het verleiden van marktpartijen om hun vastgoed op een zo duurzaam mogelijke wijze te realiseren. “Ik beoordeel de plannen integraal, denk mee met de ontwikkelaar over optimale milieu-effecten en werk daarbij voor de projectmanagers van de gemeenten. Inmiddels zijn gemeenten natuurlijk enorm geholpen door het rijksbesluit dat gasloos normaal wordt bij nieuwbouw.”

Advies over engergiebesparing

De omgevingsdiensten hebben, in het kader van onder meer de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit, de taak om bedrijven te stimuleren zoveel mogelijk energie te besparen. Over opwekking van hernieuwbare energie kan de OD NZKG alleen adviseren. “Besparen is de meest kostenefficiënte maatregel”, zegt Marlies Lambregts. “Elk kilowattuur dat je bespaart, hoef je niet op te wekken.”

Uit eigen beweging

Ze ziet steeds vaker dat bedrijven meer uit eigen beweging aan energiebesparing gaan doen. “Na een bezoek van de omgevingsdienst denken ze weer even anders na over de bedrijfsvoering en hoe die duurzamer kan. Ze zien ook dat energiebesparende maatregelen gunstige effecten kunnen hebben op de luchtkwaliteit of op de geluidscontouren. Vervang bijvoorbeeld op een gegeven moment een heftruck op diesel door een elektrische variant. Wij verleiden bedrijven bovendien graag tot het aangaan van convenanten of keurmerken. Zodat er structurele aandacht voor het milieu is binnen het bedrijf. In de keurmerken zijn vaak ook andere milieuthema’s als afvalbeperking en waterbesparing opgenomen.”

Innovatie

De OD NZKG zoekt zelf ook continu naar innovatieve mogelijkheden voor energiebesparing. Om die regel te laten worden, moet je over een lange adem beschikken. “Al voor de oprichting van de Omgevingsdienst NZKG deden wij als Dienst Milieu en Bouwtoezicht in Amsterdam onderzoek naar de koeling bij datacenters, waarvan er veel op Amsterdams grondgebied staan. In gesprek met die bedrijven wezen zij op het energiegebruik van de servers zelf. Wij hebben het onderzoek mogen uitbreiden en daaruit bleek dat met enkele maatregelen een besparing van zestig tot negentig procent te behalen valt. Dat is heel wat als je in aanmerking neemt dat in Amsterdam ongeveer vijftien procent van het totale elektriciteitsverbruik door bedrijven op rekening komt van die datacenters. Uiteindelijk hebben we hierover samen met een datacenter een seminar georganiseerd en liggen er nu voorstellen voor de manier waarop dit opgenomen kan worden in landelijke convenanten of in de erkende maatregelenlijsten in het Activiteitenbesluit.”

Probleemeigenaar

Lambregts prijst zich rijk met haar werk en collega’s. “Ik ben ook blij met zulke ambitieuze opdrachtgevers. En het is heerlijk werken met ruim vierhonderd vakspecialisten. Voor elke opdracht heb je zo een sterk projectteam samengesteld. De omgevingsdienst is daardoor belangrijk bij de aanpak van energiebesparing door bedrijven en als adviserende instantie op het gebied van verduurzaming. Klimaatverandering is voor veel mensen nog ver-van-mijn-bed. Niemand voelt zich probleemeigenaar van overstromingen in Bangladesh. Toch zitten we rond energie en ook grondstoffen in een ontwikkeling waarvan iedereen iets gaat merken en die onomkeerbaar is. We moeten daar met zijn allen onder behoorlijke tijdsdruk iets aan gaan doen. Met meer maatregelen nú voorkomen we menselijk leed en hoge herstelkosten achteraf.”

Stem