Datum: 16-03-2022

Niet alleen in de steden en buitengebieden neemt de druk op de ruimte toe, ook onder de grond. Tegelijkertijd wordt een gezonde en vitale bodem steeds belangrijker. Het team T&H Bodem en Ondergrond houdt, in opdracht van gemeenten en provincie, toezicht op alle denkbare bodemwerkzaamheden. Ook ondersteunt Team Bodem en Ondergrond onze opdrachtgevers bij het opstellen van bodembeleid, bodemkwaliteitskaarten en het verrichten van historisch vooronderzoek.

Ons team van 20 bestaat uit een mix van jonge starters en meer ervaren personen, met een zeer divers opleidingsniveau en een groot verschil in persoonlijke profiel. Daardoor vullen we elkaar goed aan en werken we effectief samen.

Om wat voor bodemwerkzaamheden gaat het?

Die werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd door professionele marktpartijen en variëren van het aanleggen van kabels en leidingen tot complexe bodemsaneringen bij bouwprojecten en op industrieterreinen. Ook bij grote infrastructurele projecten met een ‘bodem-component’ zijn wij betrokken, zoals de nieuwe Zeesluis in IJmuiden en de verbetering van de Markermeerdijken. Daarbij houden wij ook toezicht op het hergebruik van grond en het toepassen van bouwstoffen

Voor de meeste werkzaamheden in de bodem in ons werkgebied moeten de uitvoerders bij de OD NZKG een melding doen. Wij beoordelen deze meldingen en we inspecteren de uitvoering ter plekke.

Ook opsporing van overtreders

Wij sporen ook niet-gemelde werkzaamheden op. Daarbij maken we gebruik van verschillende informatiebronnen en van een digitaal instrument dat wij zelf hebben ontwikkeld: de Bodem-app. Met de Bodem-app kunnen wij overtreders van bodemwetgeving effectiever opsporen, controles risico-gerichter uitvoeren en zo nodig bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven. Toezicht en handhaving gebeurt vaak in samenwerking met andere afdelingen van de OD NZKG en andere overheidsdiensten.

Oops! We could not locate your form.

Stem