Niemand wordt geboren als Toezichthouder Milieu. Ik ook niet. Ik ben begonnen als vuilnisman in de gemeente Zaanstad en ben via handhaving in de controle van horeca en evenementen terechtgekomen. Leuk werk. We controleerden op geluidsvoorschriften, vergunningen en de drank- en horecawet. Sinds anderhalf jaar werk ik bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu controleer ik uiteenlopende bedrijven op het gebied van milieu.

“Ik kom niet controleren om te sanctioneren, maar om te kijken hoe we samen het gewenste doel kunnen bereiken.”

Controles

Ik kom over de vloer bij cacaofabrieken, garagebedrijven, drukkerijen, chemische wasserettes, metaalbedrijven. Waar ik dan op let: Is er sprake van opslag van gevaarlijke stoffen? Werken ze met olie? Voeren ze het goed af? Wat gebeurt er met accu’s? Dat soort dingen. Blijken de zaken niet goed op orde, dan leg ik uit wat er moet gebeuren en voer ik enige tijd later een hercontrole uit. Meestal zit het dan wel goed.

We doen het samen

Het boeiende van dit werk vind ik het contact met ondernemers. Ik kom niet controleren om te sanctioneren, maar om te kijken hoe we samen het gewenste doel kunnen bereiken. We doen het tenslotte samen voor de veiligheid en het milieu. Daarom investeer ik ook graag in relaties; Ik haal energie uit het gezamenlijk optrekken met de ondernemers om het doel te behalen.

Opleidingen kiezen

Diezelfde drive voel ik ook bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Er wordt veel energie gestoken in de ontwikkeling van mensen. Zo krijgt iedere medewerker bij ons naast een Algemeen opleidingsbudget ook een Persoonlijk Budget voor vijf jaar. Dat mag je besteden aan cursussen of opleidingen die ook buiten je werkterrein liggen. We genieten hier veel vrijheid, in alle opzichten. Voor mij een belangrijke reden om mijn carrière binnen de OD NZKG voort te zetten en mij in te zetten voor een beter milieu!

Stem