Het Noordzeekanaalgebied kent een toenemende industriële activiteit, mobiliteit en forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die een stevige impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. De komende jaren neemt dat alleen maar toe. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Ons ‘dagelijks werk’ bestaat eruit dat wij vergunningen verlenen en erop toezien dat alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu (het grootste werkveld van de OD NZKG), bodem en bouw. We denken bovendien graag mee over ruimtelijke en planologische processen, over de transitie naar een duurzame samenleving en we adviseren onze opdrachtgevers over beleidsvraagstukken.

Stem