Het team Juridische Expertise (A en B) maakt deel uit van de directie Regulering en Expertise en bewaakt de juridische kaders bij de Omgevingsdienst NZKG. Het team bestaat uit ongeveer 32 juristen, variërend van juridisch adviseur I (senior) tot en met III. Alle juristen hebben naast hun generieke kennis van het bestuursrecht een specialisatie gericht op onze praktijk.

Het grootste deel van de werkzaamheden van het team is gericht op juridische advisering bij de uitvoering van de wettelijke taken in het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zo is het team ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) voor de opdrachtgevers. Ook zorgt het team voor de vertegenwoordiging van verschillende besturen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast levert het team als juridisch kennis- en expertisecentrum via diverse externe platforms input bij ontwikkelingen in het wettelijk stelsel van het Omgevingsrecht en daaraan gerelateerd beleid. Het team vervult ook de juridische functie voor de bedrijfsvoering.

Stem