Het team Mens en Organisatie valt onder de directie Bedrijfsvoering en bestaat uit: HR, Facilitair en Secretariaat.

Team HR

HR draagt zorg voor een flexibel personeelsbestand met de beste vakmensen, nu en in de toekomst. Ze bewaken kaders en processen, geven informatie en zijn strategisch adviseur voor directie en management ten behoeve van ‘goed werkgeverschap’. In dit team werken onder anderen drie HR adviseurs, een beleidsadviseur, een adviseur opleiding en ontwikkeling en een medewerker rechtspositie. Daarnaast handelen vier enthousiaste medewerkers bij de HR Helpdesk alle vragen af. Een apart programmateam Werving & Selectie buigt zich over optimaliseren van instroom van nieuwe medewerkers, groei en ontwikkeling van collega’s en (te verwachten) uitstroom.

Team Facilitair

De huisvesting en gebouwindeling, de catering, toegangspassen: twee collega’s regelen alles om ons werk op kantoor prettig een efficiënt te laten verlopen.

Secretariaat

Zes stressbestendige secretaresses werken nauw samen in een gezellig en efficiënt team om de directieleden en teammanagers te ontzorgen.

Stem