Het team Regulering Milieu en Industrie bestaat uit 25 enthousiaste hechte collega’s. Zij verlenen de vergunningen aan veelal grote industriële bedrijven in de regio.

De OD NZKG is één van de grootste Omgevingsdiensten in Nederland die de meest risicovolle (Brzo) bedrijven in haar portefeuille heeft. Denk aan bedrijven als Schiphol, Tata Steel, Biomassacentrale in Diemen of projecten als Zeesluis IJmuiden. De vergunningverleners werken aan grote strategische dossiers. Ze kunnen goed analyseren en begrijpen de logica van het hele proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Ze houden elkaar continu scherp en vertegenwoordigen de OD NZKG in landelijk en regionaal overleg over nieuw beleid en de uitvoering en daarvan.

Stem