Het team T&H Intensieve Handhaving en Brzo ondersteunt de collega’s van de werkvelden Bodem, Bouw én Milieu bij complexe en langlopende toezicht- en handhavingszaken. Dit team, met circa 10 zeer ervaren toezichthouders en inspecteurs, is speciaal opgericht om notoire overtreders aan te pakken. Ze kunnen snel optreden en, indien gewenst, direct doorpakken en naleving van regels afdwingen op basis van het bestuursrecht én het strafrecht

Door grondige analyse probeert dit team de oorzaak van het niet naleven te achterhalen. Ze stellen voor ieder dossier een passende aanpak op en zetten interventies uit om gedrag te beïnvloeden of technische maatregelen te borgen. Daarvoor werken ze nauw samen met de betreffende toezichthouder, vergunningverlener, adviseur, jurist en relevante handhavingspartners. Uiteraard stemmen ze goed af met de buitengewoon opsporingsambtenaren voor de inzet van het strafrecht. Ook geeft dit team input aan het landelijke veiligheidsbeleid.  

Stem