Overal waar wordt gebouwd in Nederland moet worden voldaan en wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Maar in het Noordzeekanaalgebied brengt bouwen vaak extra uitdagingen met zich mee. Want in dit drukbevolkte gebied is de ruimte schaars en de milieu- en mobiliteitsdruk hoog.

Daarom verlenen wij als Omgevingsdienst niet alleen bouwvergunningen, maar denken wij ook mee over ruimtelijke en planologische processen. Over de woningbouwopgave in onze regio. Over duurzaam bouwen. En over circulaire economie. Daarnaast zijn wij betrokken bij grote, infrastructurele projecten zoals tunnels, bruggen en kades, en verkeersaders. Wij bewaken de constructieve veiligheid en brandveiligheid en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Kortom, als bouwprofessional krijg je bij ons te maken met de meest ambitieuze en complexe bouwplannen.

Stem